Baldintza orokorrak

Katalogo honetan jasotako bidaietako edozein erreserbatzeak eta bezeroaren eskariz neurrira antolatutako bidaiak erreserbatzeak baldintza orokor hauek erabat onartzea suposatzen du, kontratuan automatikoki sartuta daudela iritzita, bertan idatzizko transkripziorik behar izan gabe. Liburuxka/webgune honek bidaiaren iraupena, ibilbidea, prezioa eta zerbitzuak adierazten ditu. Argitaratzen den denboragatik eta eskuragarri dagoen leku mugatuagatik, informazio osagarria eta egin daitezkeen aldaketak (halakorik balego) bidaia bakoitzaren informazio espezifikoko espedientean islatuko dira, bezeroari entregatuko zaiona eta baldintza orokorrekin batera. Behin betiko kontratu gisa jokatzen dute.

1. Bidaia-kontratu konbinatuari eta Baldintza Orokorrak onartzeari dagozkion legezko araudia

Baldintza Orokor hauek Bidaia Konbinatuei buruzko uztailaren 6ko 21/1995 Legean (1995-7-7ko BOE), Kontratazio Baldintza Orokorrei apirilaren 13ko 7/1998 Legean (98-4-14) xedatutakoaren mende daude. eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako uztailaren 19ko 26/1984 Legean (84-7-24ko BOE) eta indarreko gainerako xedapenetan.

2. Antolaketa

Bidaia konbinatu hauen antolaketa ITSASLUR VIAJES Y ACTIVIDADES, SL - CIF B831392038 enpresak egin du, helbidea Sanguesa C/ 31 behea / Zangoza K. 31 behea –31005 Iruñea/Iruñea. Txikizkako Agentzia, Titulu-lizentzia .CINA: 14

3. Prezioa

Bidaia konbinatuaren prezioa kanbio-tasak, garraio-tasak, erregai-kostuak eta 2009ko otsailaren 2an aplikagarriak diren tasak eta zergetan oinarrituta kalkulatu da. Aipatutako elementuen prezioaren edozein aldakuntzak bidaiaren azken prezioa berrikustea ekar dezake. irteera baino 20 egun lehenago arte. Aldaketa zenbateko osoaren % 15 baino handiagoa denean, bezeroak bidaiatik atzera egin dezake, inolako zigorrik gabe, edo kontratuaren aldaketa onartu.

Prezioak logela bikoitzaren arabera kalkulatzen dira. Hirukoitzak kasu gehienetan ez du inolako deskonturik, nahiz eta normalean ohe gehigarria duen bikoitza izan.

3.1. Bidaia konbinatuaren prezioak barne hartzen ditu: Joan-etorriko garraioa, zerbitzu hori kontratatutako programa/eskaintzan sartuta dagoenean, kontratuan edo kontsumitzaileari entregatzen zaion dokumentazioan ageri den garraio mota, ezaugarri eta kategoriarekin. sinatzeko unea. Hotel-establezimenduen tarifak edo zergak, baita zeharkako zergak hala badagokio, eta bidaian zehar laguntza teknikoa, zerbitzu hori berariaz barne hartzen denean. Kontratuan zehazten dena, gainera.

3.2. Bidaia konbinatuaren prezioak ez ditu barne hartzen: bisak, aireportu-zergak eta/edo sarrera eta irteera-zergak, txertaketa-ziurtagiriak, aholkuak, "gehigarriak" adibidez, kafeak, ardoak, likoreak, ur mineralak, dieta bereziak -ezta kasuetan ere. pentsio osoa edo pentsio erdia, kontratuan espresuki hitzartu ezean, arropa garbitu eta lisatzea, hautazko hotel-zerbitzuak, eta, oro har, «Bidaia konbinatuaren prezioak barne hartzen du» atalean espresuki agertzen ez den beste edozein zerbitzu. programa/eskaintzan, kontratuan edo kontsumitzaileari entregatutako dokumentazioan berariaz zehazten ez direnak.

3.3. Hautazko txangoak edo bisitak: Hautazko txangoen edo jatorrian kontratatu gabeko bisiten kasuan, kontuan izan behar da ez direla bidaia konbinatuaren kontratuaren parte. Prospektuan argitaratzea informatiboa baino ez da eta prezioa "aurreikuspen" adierazgarriarekin adierazten da. Beraz, helmugako lekuan kontratatzeko unean, haien kostuetan aldaketak egon daitezke, aurreikusitako prezioa aldatzen dutenak. Bestalde, txango horiek kontsumitzaileari beren baldintza zehatzekin eta behin betiko prezioarekin eskainiko zaizkio modu independentean, kontratazio unera arte horiek gauzatzeko aukera izango dela bermatuta.

4. Ordainketa modua. Izen emateak eta itzulketak

Erregistro-egintzan, Agentziak, inola ere, bidaiaren guztizko zenbatekoaren % 40 baino handiagoa izango ez den aurrerakin bat eskatu ahal izango du, dagokion ordainagiria emanez, kontsumitzaileak aurreratutako zenbatekoaz gain, eskatutako bidaia konbinatua zehaztuz. . Gainerako zenbatekoa bonoen edo bidaia-dokumentuen entregaren kontra ordaindu beharko da, irteera-data baino 15 egun lehenago gutxienez. Bidaiaren prezio osoa adierazitako baldintzetan ordaintzen ez bada, kontsumitzaileak eskatutako bidaiatik atzera egiten duela ulertuko da, eta hurrengo atalean adierazitako baldintzak aplikatuko dira. Edozein kontzeptutarako egokiak diren itzulketa guztiak, erregistroa egin den Txikizkako Agentziaren bidez formalizatuko dira beti, kontsumitzaileak borondatez erabili ez dituen zerbitzuengatik inolako itzulketarik egin gabe.

5. Kontsumitzailearen erretiratzea. Bidaiaren transferentziak eta baliogabetzeak aurreikusitako gutxieneko erroldatuen kopurura ez iristeagatik

Erabiltzaileak edo kontsumitzaileak edozein unetan uko egin diezaieke eskatutako edo kontratatutako zerbitzuei, ordaindutako zenbatekoak itzultzeko eskubidea izanda, dela prezio osoa dela aurreko atalean aurreikusitako ordainketa aurreratua izan, baina behar du. Agentziari kalte-ordaina eman ondorengo kontzeptuengatik:

Banakako zerbitzuen kasuan: Kudeaketa gastu guztiak, gehi baliogabetze gastuak, azken hauek gertatu badira.

Bidaia konbinatuen kasuan eta erretiratzea ezinbesteko kasuengatik gertatzen ez bada: • Kudeaketa gastuak (gutxienez 30 €) gehi baliogabetze gastuak, halakorik balego.

Zigorra, bidaia osoaren % 5ekoa, erretiratzea bidaiaren hasiera data baino 10 egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiagotan gertatzen bada; % 15 3. eta 10. egunen artean, eta % 25, irteera baino 48 ordu lehenago. Programatutako irteera-orduan agertzen ez bazara, ez duzu ordaindutako zenbatekoa itzultzeko eskubiderik izango, aldeek kontrakoa adostu ezean.

Kontratatutako eta bertan behera utzitako zerbitzuren bat kontratazio-baldintza ekonomiko berezien menpe egonez gero, hala nola, hegazkinen pletaketak, itsasontziak, tarifa bereziak, etab., bajaren ondoriozko baliogabetze-gastuak adostutako baldintzen arabera ezarriko dira. . Bidaia konbinatuaren kontsumitzaileak bere erreserba hirugarren bati laga diezaioke, bidaiaren hasiera data baino 15 egun lehenago idatziz eskatuz, aldeek kontratuan epe laburragoa adosten ez badute behintzat. Lagapen-hartzaileak lagatzaileak dituen baldintza berberak bete beharko ditu, oro har bidaia konbinatuan eskatzen direnak, eta biak solidarioki erantzuleak izango dira Bidaia Agentziaren aurrean bidaiaren prezioa eta lagapenaren justifikatutako gastu osagarriak ordaintzeko. .

Antolatzaileak bidaia-eskaintza konbinatuaren bideragarritasuna gutxieneko parte-hartzaile kopuru bat izatea baldintzatzen duen kasuetan, eta espresuki zehazten duen kasuetan, eta kopuru horretara iristen ez denez, bidaia baliogabetzea gertatzen denean, erabiltzaileak eskubide esklusiboa izango du itzultzeko. guztizko prezioa edo aurreikusitako zenbatekoena, inolako kalte-ordainik eskatu gabe, baldin eta Agentziak bidaiaren hasiera data baino gutxienez 10 egun lehenago jakinarazi badu idatziz.

6. Aldaketak

Bidaia Agentziak konpromisoa hartzen du bidaia-kontratu bateratua sortu duen programa/eskaintzan jasotako kontratatutako zerbitzu guztiak bere bezeroei emateko, ezarritako baldintzekin eta ezaugarriekin, eta hori guztia honako puntu hauen arabera: bidaiaren irteeran, Antolatzailea behartuta dago kontratuaren funtsezko edozein elementu nabarmen aldatzera, prezioa barne, berehala jakinarazi beharko dio kontsumitzaileari, bai zuzenean, baita dendari gisa ere jarduten denean, bai dagokion dendariaren bidez gainerako kasuetan. .

 • Kasu horretan, eta alderdiek kontrakoa adostu ezean, kontsumitzaileak aukera dezake kontratua inolako zigorrik gabe amaitzea edo sartutako aldaketak eta prezioan duten eragina zehaztuz kontratuaren aldaketa onartzea. Kontsumitzaileak hartutako erabakia dendariari edo, hala badagokio, antolatzaileari jakinarazi beharko dio hiru eguneko epean, a) atalean adierazitako aldaketaren berri ematen zaionetik aurrera. Kontsumitzaileak bere erabakia adierazitako terminoetan jakinarazi ezean, kontratua ebazteko inongo zigorrik gabe aukeratzen duela ulertuko da.
 • Kontsumitzaileak kontratua etetea aukeratzen badu, b) atalean xedatutakoaren arabera, edo Antolatzaileak bidaia konbinatua bertan behera uzten badu hitzartutako irteera-data baino lehen, kontsumitzaileari egotz ez zaion arrazoiren batengatik, eskubidea izango du. , kontratua amaitzen den unetik bertatik, horren arabera ordaindutako zenbateko guztiak itzultzeko, edo baliokide edo kalitate handiagoko beste bidaia konbinatu bat egiteko, baldin eta Antolatzaileak edo Dendariak proposatu dezaket. Eskaintzen den bidaia kalitate eskasekoa bada, Antolatzaileak edo Txikizkariak kontsumitzaileari itzuli beharko dio, hala dagokionean, jada ordaindutako zenbatekoen arabera, prezio-aldea, kontratuaren arabera. Eskubide hori bera izango da kontratuan ezarritako baldintzetan erreserbaren berrespena lortzen ez duen kontsumitzaileari.
 • Aurreko kasuetan, Antolatzailea eta Txikizkaria izango dira kontsumitzaileari ordaintzeaz, hala badagokio, kontratua hausteari dagokion kalte-ordaina, hau da, kontratatutako bidaiaren prezio osoaren % 5 izango da, baldin eta aipatutako haustura artean gertatzen bada. bidaiarako aurreikusitako dataren aurreko bi hilabete eta 15 egunak; % 10 aurreko 15 egun eta 3 egunen artean gertatzen bada, eta % 25, aipatutako arau-haustea aurreko 48 orduetan gertatzen bada.
 • Ez da kalte-ordainik emateko betebeharrik izango ondorengo kasuetan:
 • Baliogabetzea bidaia konbinatuan izena emanda dagoen pertsona kopurua behar baino txikiagoa delako eta kontsumitzaileari idatziz jakinarazten zaionean kontratuan horretarako ezarritako epea baino lehen.
 • Bidaia bertan behera uztea, gehiegizko erreserba kasuetan izan ezik, ezinbesteko arrazoiengatik gertatzen denean, hau da, horiek eskatzen dituen pertsonatik kanpoko zirkunstantzia horiek, ezohikoak eta ezustekoak, zeinen ondorioak saihestu ezin izan direnean, behar bezala jokatu arren. ardura.
 • Bidaia irten eta gero, Antolatzaileak kontratuan aurreikusitako zerbitzuen zati garrantzitsu bat hornitzen ez badu edo ezin duela hornitu frogatzen badu, antolatutako bidaiaren jarraipena egiteko irtenbide egokiak hartuko ditu, gabe. kontsumitzailearentzat edozein prezio-osagarri, eta, hala badagokio, azken honi ordainduko dio emandako prestazioen eta emandakoen arteko aldeen zenbatekoa. Kontsumitzaileak bidaia jarraitzen badu Antolatzaileak emandako irtenbideekin, proposamen horiek isilbidez onartzen dituela ulertuko da.
 • Antolatzaileak hartutako irtenbideak bideraezinak badira edo kontsumitzaileak arrazoizko arrazoiengatik onartzen ez baditu, azken honek, kostu gehigarririk gabe, bidaian itzultzeko bidaian erabilitakoaren pareko garraiobide bat jarri beharko dio. irtetea edo biek adostutako beste edozeinetara, egin daitekeen kalte-ordainaren kaltetan gabe.
 • Erreklamaziorik gertatuz gero, merkatariak edo, hala badagokio, antolatzaileak arduratsu jokatu beharko du irtenbide egokiak bilatzeko.
 • Inolaz ere, bidaia-kontratu konbinatuan jasota ez dagoen guztia (esaterako, bidaiariaren jatorri-lekutik bidaiaren irteera-lekurako garraio-txartelak, edo alderantziz, aurreko edo hurrengo egunetako hotel-erreserbak). bidaiari, etab.) Antolatzailearen ardura izango da, zerbitzu independenteek izan ditzaketen kostu horiek ordaintzeko betebeharrik gabe, e) atalean adierazitako arrazoiengatik bidaia bertan behera uzten bada.
 • Eskaintzan jasotako hotel-aireportutik edo alderantziz edo antzeko beste transferentziak/laguntzak betetzen ez badira, funtsean, transferentzia-operadoreaz kanpoko eta Antolatzaileari egotz ez zaizkion arrazoiengatik, Antolatzaileak ordezko garraioaren zenbatekoa itzuliko du. Bezeroak lekualdaketan erabilitakoa, dagokion ordainagiria edo faktura aurkeztuta.

7. Kontsumitzailearen betebeharra kontratua betetzean edozein haustura jakinarazteko

Kontsumitzailea behartuta dago kontratuaren betearazpenean gertatzen den edozein haustura jakinaraztea, ahal dela "in situ" edo, beste kasu batean, ahalik eta azkarren idatziz edo erregistratzen den beste edozein modutan, antolatzaileari edo dendariari eta, bere kasuan, kasuan kasuko zerbitzuaren hornitzaileari. Agentzia -Antolatzaileak edo Txikizkariak- arbitratutako irtenbideak kontsumitzailearentzat egokiak ez badira, hilabeteko epea izango du Merkatari Agentziari edo antolatzaileari erreklamatzeko, beti ere azken honen bitartez.

8. Ekintzen preskripzioa

Aurreko atalean xedatutakoa gorabehera, Bidaia Konbinatuak Arautzen dituen uztailaren 6ko 21/1995 Legean (95-7-7ko BOE) aitortutako eskubideen preskripzio epea bi urtekoa izango da, aipatutako Legearen 13. artikuluan ezarritakoaren arabera.

9. Erantzukizuna

 • Orokorra Bidaia-Agentziak Antolatzaileak eta Bidaia Konbinatuaren Azken Salmenta-Dendariak kontsumitzaileari erantzungo dio, bidaia konbinatuaren kudeaketa-esparruari dagozkion betebeharren arabera, kontratutik eratorritako betebeharrak behar bezala betetzeaz. Horiek beraiek edo beste zerbitzu-hornitzaileek gauzatu behar dituzten kontuan hartu gabe, eta Antolatzaile eta Dendariek zerbitzu-hornitzaile horien aurka jarduteko duten eskubideari kalterik egin gabe. Antolatzaileak adierazten du bere gain hartzen dituela bidaiaren antolakuntza eta exekuzio funtzioak. Bidaia konbinatuen Antolatzaileak eta Saltzaileak izango dira kontsumitzaileak kontratua ez betetzearen edo gaizki betetzearen ondorioz jasandako kalteen erantzule. Erantzukizun hori amaituko da honako egoera hauetakoren bat gertatzen denean:
 • Kontratua betetzean ikusitako akatsak kontsumitzaileari egotz zaizkiola.
 • Akats horiek kontratuan aurreikusitako zerbitzuen hornikuntzarekin zerikusirik ez duten hirugarren bati egotz zaizkiola eta ezusteko edo gaindiezineko izaera dutela.
 • Aipatutako akatsak ezinbesteko arrazoien ondoriozkoak direla, hala ulertuz horiek eskatzen dituen pertsonatik kanpoko inguruabar horiek, ezohikoak eta ezustekoak, zeinen ondorioak saihestu ezin izan diren, behar bezalako arduraz jokatu arren.
 • Akatsak Txikizkariak edo, hala badagokio, Antolatzaileak, beharrezko ardura guztiak jarri arren, aurreikusi edo gainditu ezin izan dituen gertakari baten ondoriozkoak direla. Dena den, 2., 3. eta 4. zenbakietan aurreikusitako egoeraren bat dela-eta erantzukizuna baztertzeko kasuetan, bidaia konbinatuaren parte diren antolatzailea eta dendara behartuta egongo dira behar den laguntza ematera. zailtasunetan.

10. Kalteengatiko kalte-ordainen mugak

Bidaia konbinatuan jasotako prestazioak ez betetzearen edo gaizki betetzearen ondoriozko kalte-ordainen kalte-ordainaren mugari dagokionez, gaiari buruzko Nazioarteko Hitzarmenetan xedatutakoa aplikatuko da.

10.1 Pakete-bidaia zerbitzuen mugaketa.

10.1.1. Aire-bidaiak. Aurkezpena aireportuan. Hegazkin-bidaietarako, aireportuan aurkeztea irteera-ordu ofiziala baino ordu eta erdi lehenago egingo da gutxienez, eta, nolanahi ere, kontratua sinatzerakoan emandako bidaia-dokumentazioan adierazitako gomendio zehatzak zorrotz beteko dira. Banakako zerbitzuak kontratatzerakoan, bezeroak hegaldien irteera orduak berrestea gomendatzen du gutxienez 48 ordu lehenago.

10.2 Hotelak.

10.2.1. Orokorra

Hotelak eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea eta edukia zure herrialdeko organo eskudunak esleitutako turismo-kategoria ofizialak zehaztuko du, hala badagokio. Alde horretatik indarrean dagoen legediak kontuan hartuta, zeinak bakarkako eta bikoitzeko logelen existentzia baino ez duela ezartzen, azken horietako batzuetan hirugarren ohe bat gaitzeko aukera emanez, beti ere hirugarren ohearen erabilera jakin eta jakinarekin egiten dela ulertuko da. gela okupatzen duten pertsonen baimena. Isilbidezko estimazio hori aldez aurretik ohartarazi izanaren zirkunstantzia jakin batetik dator, baita gela hirukoitza dela islatzen dela aurrerapena ordaintzerakoan kontsumitzaileari ematen zaizkion erreserba formulario guztietan, kontratuan eta sarreretan eta/edo sinadurarekin batera entregatu den bidaia-dokumentazioa. Era berean, gehienez lau lagunek erabiltzeko gela bikoitzen kasuan, lau oherekin, programa/liburuxkaren eskaintzan hala zehazten denean. Hoteletan check-in eta check-out egiteko ohiko ordua erabiltzaileak erabiliko duen lehen eta azken zerbitzuan oinarritzen da. Arau orokor gisa, eta kontratuan berariaz kontrakorik adostu ezean, gelak iristeko eguneko 14:00etatik aurrera erabili ahal izango dira eta irteera eguneko 12:00ak baino lehen utzi behar dira. Kontratatutako zerbitzuak gida baten etengabeko akonpainamendua barne hartzen ez duenean eta erabiltzaileak erreserbatutako hotelera iristea aurreikusten badu adierazitakoak ez diren egun edo orduetan, komeni da, arazoak eta gaizki-ulertuak saihesteko, komunikatzea. Agentzia Antolatzaileari edo hotelera zuzenean. Ostatu-zerbitzuak logela dagokion gauean erabilgarri dagoela esan nahi du, bidaia konbinatuaren berezko egoerengatik, bertan sartzeko ordua hasieran aurreikusitakoa baino beranduago gertatzen dela kontuan hartu gabe.

10.2.2. Beste zerbitzu batzuk.

Helmugara eguerdiko 12:00etatik aurrera iristen diren hegaldietan, lehen hoteleko zerbitzua, programa/liburuxkaren eskaintzan sartzen denean, afaria izango da. Era berean, 19:00etatik aurrera helmugara iristen diren hegaldietan, hoteleko lehen zerbitzua ostatua izango da. Zuzeneko aire-bidaia ulertuko da beti bere dokumentazio-euskarria hegaldi-kupoi bakarra dena, hegaldiak geldialdi teknikoa egiten duen ala ez. Zirkuituetan, autobusek euren ezaugarriak alda ditzakete parte-hartzaile kopuruaren arabera. Edozein irteeratan bidaiari kopuru nahikoa iristen ez bada, minibus edo "furgoneta" bat erabili ahal izango da, espresuki kontrakoa adierazi ezean, eserleku etzangarririk ez duena. Era berean, zirkuitu bakoitzaren deskribapenean autokarak aire girotua duen edo ez adierazten da, ezer adierazi ezean ez duela ulertuko da. Argazki-safariak egiteko parke naturaletako garraioa "furgonetan" edo herrialde bakoitzaren ezaugarri diren lur orotako ibilgailuetan egiten da. Aurreko kasu guztietan, garraio-ibilgailuaren diseinua, egitura, erosotasuna eta segurtasuna ezingo dira egokitu Espainiako araudi eta arauetara, bidaiaren helmugako herrialdekoetara baizik.

10.2.3. Zerbitzu Osagarriak Erabiltzaileek Agentzia Antolatzaileak behin betiko berretsi ezin dituen zerbitzu osagarriak eskatzen dituztenean (adibidez, itsasorako gela bat, etab.), erabiltzaileak eskatutako zerbitzu osagarria behin betiko bertan behera uztea edo eskaerari eustea aukera dezake, noiz arte zain dagoen bitartean. azkenik, horrelako zerbitzuak eman daitezke. Alderdiek azkenean eman ezin diren zerbitzu osagarrien prezioa aldez aurretik ordaintzea adostu balute, ordaindutako zenbatekoa Txikizkako Agentziak itzuliko du berehala kontsumitzaileak zerbitzua kendu eta bidaia itzultzean. . ., erabiltzaileak eskatutako zerbitzu osagarria emateari uko egitea erabaki duen edo eskaerari eutsi dion kontuan hartuta.

10.3 Zirkuituak. Agentzia Antolatzaileak bezeroei jakinarazten die liburuxkan zehaztutako zirkuituetan ostatu-zerbitzua kategoria eta eremu bereko edo bereko beste establezimenduren batean emango dela eta zirkuituaren ibilbidea garatu daitekeela. programa-eskaintzan ere azaltzen diren aukeretako edozeinen arabera. Aurreko kasuetan, kontsumitzaileak kontratua egin baino lehen formula hori onartzen badu, definizio falta horrek ez du aldaketarik ekarriko.

11. Pasaporteak, bisak eta dokumentazioa

Erabiltzaile guztiek, salbuespenik gabe (haurrak barne), dagokien dokumentazio pertsonala eta familiarra eraman beharko dute ordenatuta, pasaportea edo NANa izan bisitatutako herrialdeko edo herrialdeetako legeen arabera. Haien kontura izango da bidaiek eskatzen dutenean bisatuak, pasaporteak, txerto-agiriak, etab. Edozein Agintarik bisa emateari uko egiten bazaio, erabiltzailearen arrazoi partikularrengatik, edo herrialdean sartzea ukatzen bazaio eskakizun faltagatik, edo eskatutako dokumentazioan akatsen batengatik, edo garraiolari ez izateagatik. Era berean, Agentzia Antolatzaileak ez du inolako erantzukizunik hartzen izaera horretako gertaeren gaineko erantzukizuna, kontsumitzailearen kontura izanik sortzen den edozein gastu, egoera horietan zerbitzuak borondatez kentzeko kasuetarako ezarritako baldintzak eta arauak aplikatuz. Era berean, erabiltzaile guztiei, eta bereziki espainiarra ez den nazionalitatea dutenei, bidaia hasi baino lehen, bisatuei buruz aplikatzekoak diren arau eta betekizun guztiak betetzen dituztela gogorarazi behar dute arazorik gabe sartu ahal izateko. Bisitatu beharreko herrialde guztiak. 18 urtetik beherakoek gurasoek edo tutoreek sinatutako baimen idatzia eraman beharko dute, edozein agintarik eskatu ahal izateko.

12. Txikizkako Agentziak kontsumitzaileari eman behar dion informazioa

Kontsumitzaileari jakinarazten zaio kontratua formalizatzeko unean, Txikizkako Agentziatik jaso behar duela aukeratutako bidaiarako beharrezkoa den dokumentazio espezifikoari buruzko informazio egokia, bai eta baliogabetzeko gastuak estaltzen dituen aseguruaren hautazko harpidetzari buruzko aholkuak ere. .eta/edo laguntza asegurua, istripu, gaixotasun edo heriotzaren bat gertatuz gero aberriratze-gastuak estaltzen dituena; eta kontratatutako bidaiaren helmugan inplizitu daitezkeen arriskuei buruzko informazioa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren arabera.

13. Beste informazio osagarri batzuk.

13.1 Ekipajea. Ondorio guztietarako eta lurreko garraioari dagokionez, erabiltzailearen ekipajea eta gainerako objektu pertsonalak haiekin gordetzen direla ulertuko da, ibilgailuaren zatia edozein dela ere, eta erabiltzailearen arriskuan garraiatzen direla. eta gastua.. Erabiltzaileei gomendatzen zaie ekipajea kargatu eta deskargatzeko eragiketa guztietan presente egotea. Ekipajeen aire-, tren-, itsaso edo ibai-garraioari dagokionez, garraio-enpresen baldintzak aplikatuko dira, bidaiari-txartela lehen aipatutako enpresen eta bidaiariaren arteko loteslea den dokumentua izanik. Edozein kalte edo galera jasanez gero, kontsumitzaileak berehala aurkeztu beharko dio dagokion erreklamazioa Garraio Enpresari. Agentzia Antolatzaileak konpromisoa hartzen du egoera hauetakoren batek eragin ditzakeen bezeroei laguntza puntuala emateko.

13.2 Bezeroaren/Bidaiariaren Erantzukizuna. Bezeroak bere esku izan eta Bidaia Konbinatuen Kontratuaren Baldintza Orokorrak ezagutu eta bidaiaren fitxa teknikoa irakurri beharko du, non bidaiaren hegaldiak, ostatua eta gainerako baldintzak zehazten diren. Bezeroak bidaia honen arriskuen berri izan behar du, baita egoera politikoa, eguraldiaren egoera eta bisitatu beharreko herrialde edo herrialdeetako hondamendi naturalak edo bestelakoak eta arrisku inplizituak ere. Informazio hori Agentziari ematen zaio eta, halakorik ezean, Kanpo Arazoetarako Ministerioaren bitartez. Garraio-ibilgailuen kontratazioa bezeroak hala eskatuta egiten da, Bidaia Agentzia Antolatzailea lehorreko, itsasoko, aireko edo trenbide-istripu baten ondorioz edo ibilgailuak eragindako edozein gorabeheraren ondorioz gerta daitekeen erantzukizunetik salbuetsiz. txalupa, hegazkina edo trena bai pertsonei eta bai ondasunei. Komeni da asegurua kontratatzea ibilgailua alokatzeko edo jasotzeko unean (kasuaren arabera).

Agentzia Antolatzaileak berariaz adierazten du bitartekari lanak egiten dituela bidaiarien eta ibilbidean adierazitako zerbitzuak ematen dituzten entitate edo pertsonen artean. Bidaia Agentzia Antolatzaileak ibilgailu propioekin edo alokatutako ibilgailuekin egiten duenean, istripua gertatuz gero, edozein herrialdetan gertatzen den, bidaiariak berariaz men egiten du ibilgailua matrikulatuta dagoen herrialdeko istripuei buruzko legedia. Agentzia Antolatzailea ez da ostatu, garraio, mantenu, aberriratzea edo beste edozein arrazoirengatik hegaldien irteeran edo beste garraiobideetan izandako atzerapenen edo aldaketen ondorioz sortzen diren ostatu, garraio, mantenu eta bestelako gastuen erantzukizuna.

14. Erreklamazioak

artikuluan xedatutakoaren arabera. 168/94 Dekretuaren 16.1.k, kontsumitzailea behartuta dago kasuan kasuko hornitzaileari ahalik eta lasterren jakinaraztera, zerbitzuak modu fidagarrian gauzatzean gertatzen diren ez-betetzeak, bai eta agentziari jakinaraztea ere. posible.ahalik eta azkarren.

15. Bidaia Laguntza Asegurua eta baliogabetzea

Osasun-laguntzarekin eta/edo deuseztapenarekin zerikusia duen edozein alderditan, bezeroak aseguru hori eduki beharko du eta aseguru-etxeko telefono-zenbakira jarri beharko du harremanetan. Laguntza eta/edo baliogabetze kontratua sinatu ez baduzu, edo prezioan sartuta ez badago, bezeroak bere gain hartuko du alderdi honen erantzukizun osoa.

16. Katalogo honetan jasotako bidaiaren bat erreserbatzeak baldintza orokor hauek erabat onartzea dakar, kontratuan automatikoki sartuta daudela ulertuko baita bertan idatzizko transkripziorik egin beharrik gabe.

17. Bidaia alternatiboen espezialitatea/Urrutiko eremuak

Bidaiak partzialki urruneko eremuetatik egiten dira, azpiegitura turistiko mugatuak edo existitzen ez direnak. Leku hauetatik bidaiatzeak malgutasuna izatea eta emandako zerbitzuei dagokienez, muga hori ekar ditzaketen aldaketak onartzea eskatzen du. Ezustekora egokitzeko nolabaiteko gaitasun bat ere beharrezkoa da, bai positiboki (herriko jaia, merkatua...) eta baita gutxiago ere (uholdeak, errepide moztuak...).

Bidaiariak jakin behar du, kasu batzuetan, ezinezkoa izan daitekeela, adibidez, ebakuazio azkarra edo laguntza mediko egokia.
Bidaia honen ezaugarri bereziak, ordezko bidaia bati dagozkionak, bidaiariak ezagutzen eta onartzen ditu, eta berariaz onartzen ditu bertatik sortutako egoerak eta inguruabarrak.

HELBURU HERRIAREN EGOERA POLITIKOA, SEGURTASUNA ETA OSASUNA
Informazio hori ezagututa, bidaiariak helmugako herrialdearen gizarte edo politika, segurtasun eta osasun egoeraren berri du, eta bidaiak ekar dezakeen arriskua onartzen du, Agentzia Antolatzailea zentzu horretako erantzukizunetik salbuetsiz.

POLITIKA ETA SEGURTASUNA
http://www.exteriores.gob.es webgunean agertzen diren Espainiako Gobernuko Atzerri Ministerioaren gomendio ofizialak aipatzen ditugu.

OSASUNA
Osasun eta Kontsumo Ministerioaren txertoei eta beharrezko neurriei buruzko gomendio ofizialei erreferentzia egiten diegu bere webgunean https://www.mscbs.gob.es .

lineako erreserbak

lineako erreserbak

Zure bilatzaile zuzena. Erreserbatu zure kabuz, Viajes Itsaslurren laguntzarekin.

Ezin duzu aurkitu bilatzen ari zarena? Sortu zure esperientzia. Bidaia guztiz ezberdina eta zure gustura egokitua diseinatzen dugu.

© 2020 Viajes ITSASLUR Bidaiak